środa, 22 stycznia 2014

Drugie Dni Lawinowo Ski-touroweII Dni Lawinowo  Ski-tourowe jest to cykliczna, dwudniowa  impreza odbywająca się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Jej ideą jest szerzenie bezpiecznej górskiej turystyki zimowej.

Skierowana jest zarówno do ludzi będących na początku swojej górskiej przygody jak i rozwijających swe dotychczasowe górskie pasje, ale również do tych którzy już są związani z górami i sportem.

W programie darmowe szkolenia: lawinowe, ski-tourowe, z turystyki zimowej, nawigacji i wiedzy przyrodniczej TPN; wycieczki narciarskie i piesze  z przewodnikiem oraz testy sprzętu sportowego.
Zdobyte umiejętności można sprawdzić podczas Pięciostawiańskiego Wyścigu Kombinowanego wygrywając dodatkowo cenne nagrody!

Termin: 5-6 kwietnia 2014
Miejsce: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Tatry Wysokie.
Baza całego wydarzenia znajduje się w najwyżej położonym schronisku w Polsce, a wszelkie działania górskie odbywają się w obrębie Doliny.
Organizator:  Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,  5+Szkoła Górska

Program:

5 kwietnia 2014:
- bezpłatne szkolenia pod okiem naszych instruktorów w tematyce lawinowej, turystyki zimowej, ski-tourowej, oraz nawigacji,
- wycieczki z przewodnikiem: narciarskie i na rakietach śnieżnych,
- testy sprzętu lawinowego, ski - tourowego, outdoorowego, stoiska firmowe.
- panele: dotyczące wiedzy przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego (prowadzi TPN), oraz bezpieczeństwa w górach (prowadzi TOPR)
- prezentacje związane z nowymi kierunkami w narciarstwie wysokogórskim i kwalifikowanej turystyce zimowej,

6 kwietnia 2014:
-  II Pięciostawiański Wyścig Kombinowany, podczas którego będzie można zweryfikować zdobyte umiejętności poznanych bądź doskonalonych dnia poprzedniego.
 Formuła sprawdzianu obejmować będzie 2 etapy:
1. ski alpinizm: podbieg i zjazd terenowy  (Schronisko Pięć Stawów- wzdłuż szlaku na Zawrat do poziomu Kołowej Czuby)
2. stacje sprawnościowe: pole lawinowe, turystyka zimowa, stacja Tatrzańskiego Parku Narodowego - sprawdzian wiedzy

Mamy nadzieję, że uda nam się wzorem ubiegłego roku, aby te dwa dni były świętem ski-alpinizmu i bezpiecznej turystyki górskiej.
Wszelkie aktualności zamieszczamy na Fanpage Dni Lawinowo- Ski tourowe na Facebook'u.

Zapraszamy.

 

II Pięciostawiański Wyścig Kombinowany - REGULAMIN i Karta zgloszeniowa


Regulamin:
II Pięciostawiański Wyścig Kombinowany
06 kwietnia 2014 – Tatry Wysokie, Pięć Stawów

1. Nazwa:

II Pięciostawiański Wyścig Kombinowany
2. Termin:
niedziela 06. 04. 2014
3. Organizatorzy:
5+ Turystyka Górska Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów
4. Adres biura wyścigu:
Siedziba 5+ Turystyka Górska – 34-511 Kościelisko Kiry 38 Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (w dniu Wyścigu)
5. Wpisowe:
40pln- Płatne przelewem na konto organizatora (szczegóły po przesłaniu karty zgłoszenia do wyścigu).
6. Program wyścigu:
 06.04. 2014 niedziela
8:30 Odprawa, ostatnie zapisy, zamknięcie list startowych – Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
10:00 otwarcie strefy startowej, odprawa przedstartowa, kontrola sprzętu
10:30 start - Przedni Staw (start co 10 minut, w podziale na kategorie)
14:30 zamknięcie mety, ogłoszenie nieoficjalnych wyników
15:00 koniec terminu przyjmowania protestów
15:30 ogłoszenie oficjalnych wyników, uroczyste zakończenie, rozdanie nagród
7. Przebieg trasy
10:30 Przedni Staw - Start 1 Grupy, kolejne grupy startują co 10 minut, w podziale na kategorie,
- etap1 - wyścig wzdłuż szlaku na Zawrat do poziomu Kołowej Czuby, zjazd terenowy na morenę Wielkiego Stawu, dojście do  bramki etapu2.
- etap 2- Trzy stacje sprawnościowe do zaliczenia: lawinowa, turystyki zimowej, wiedzy TPN
Meta przy schronisku Pięć Stawów,
14:30 zamknięcie mety
8. Kategorie uczestników i zasady klasyfikacji
Startujący są podzieleni na następujące kategorie:
Amatorzy: kobiety / mężczyźni
Zawodnicy posiadający licencję* (osoba startująca w ciągu ostatnich pięciu lat w PP, MP i zawodach ISMF): kobiety / mężczyźni
Klasyfikacja indywidualna składa się z 2 etapów;
1 etap: wyścig ski-tourowy (podbieg, zjazd terenowy),
2 etap: stacje sprawnościowe (pole lawinowe, stacja turystyki zimowej, stacja wiedzy TPN)
Etap 1 i 2 podlegają klasyfikacji całościowej i traktowane są równorzędnie. Klasyfikacja wg kolejności dotarcia na metę. Uczestnik jest klasyfikowany jeśli zaliczy obydwa etapy tzn. przejdzie całą trasę oraz zdobędzie wszystkie zaliczenia stacji sprawnościowych. Nie ma znaczenia kolejność zaliczania stacji sprawnościowych. Na odprawie przed Wyścigiem każdy uczestnik otrzyma wraz z numerem startowym Kartę zaliczeniową stacji sprawnościowych. Stacje sprawnościowe uznaje się za zaliczone jeśli zostanie to odznaczone na karcie przez sędziego.
9. Wymogi sprzętowe
-narty ski-tourowe- Podczas zaliczania stacji sprawnościowych można zdjąć narty. Do mety należy dobiec na nartach.
- para fok - ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok
– należy posiadać odzież adekwatną do panujących warunków.
- kask
- detektor lawinowy - każdy uczestnik musi nosić to urządzenie na sobie w pozycji nadawania przez cały czas trwania etapu1. Urządzenie musi być umieszczone pod ubraniem w bezpośrednim kontakcie z ciałem uczestnika. Uczestnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku gdyby urządzenie popsuło się w trakcie Wyścigu, uczestnik musi zawiadomić o tym najbliższy punkt kontrolny. Po poinformowaniu o tym fakcie dyrektora Wyścigu, podejmie on stosowne kroki by zapewnić uczestnikowi bezpieczeństwo. Uwaga: Przy bramce etapu 2 należy obowiązkowo przełączyć detektor na tryb ODBIORU. Nie zastosowanie się będzie przyczyną dyskwalifikacji.
- łopata lawinowa
- sonda lawinowa
Wyposażenie dostarczone przez organizatora:
- Numery startowe. Numery muszą być noszone w miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania Wyścigu (np. na plecaku). Nie wolno ich zwijać ani obcinać.
- Karta sprawnościowa.
10. Zachowanie uczestników
10.1 Każdy uczestnik, który zostanie doścignięty musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi uczestnikowi który mówi: 'trasa'. Jeśli istnieją dwa ślady, to ślad górny jest dla szybszych.
10.2. Każdy uczestnik mający problem na trasie może zrezygnować z dalszego udziału w Wyścigu ze swojej inicjatywy, albo być zdjętym z trasy przez sędziego, obstawę medyczną lub organizatora. Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych.
10.3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.
10.4. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas Wyścigu. Wyjątek: wymiana dowolnej ilości złamanych kijków i złamanych nart – uczestnik musi oddać złamany element sędziemu w punkcie kontrolnym lub punkcie kierunkowym (także na starcie lub na mecie); nowy element można wziąć w dowolnym miejscu trasy od dowolnej osoby.
10.5. Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie się do regulaminu zgłoszone do przewodniczącego jury musi być potraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury w skład którego wchodzą sędziowie.
11. Postanowienia dodatkowe
11.1. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych Wyścig może być odwołany, przeniesiony na inny termin, lub zmianie może ulec przebieg trasy.
11.2. Uczestnicy mogą wziąć udział w wyścigu po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 40pln. Ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własna odpowiedzialność, potwierdzoną pisemnie (druk do pobrania)
11.3. Uczestnik Wyścigu jest zobowiązany przestrzegać zasad organizacyjnych ustalonych przez Organizatora oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
11.4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.
11.5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na start podpisaną przez rodzica prawnego opiekuna (druk do pobrania).
12. Kontakt:
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem do biura organizatora. Oryginał prosimy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu wyścigu.

Joanna Plata
biuro@szkola-gorska.pl
tel. 535 184 435

Strona internetowa: www.szkola-gorska.pl

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz